กรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลเกี่ยวกับ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย เป็นหน่วยงายของรัฐบาลไทย สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2485 ทำหน้าที่พยากรณ์อากาศ รายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว เส้นทางเดินพายุ ความสูงของคลื่นทะเล รายงานพยากรณ์อากาศประจำวัน และพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า รวมทั้งประกาศเตือนภัย นอกจากนั้นยังเผยภาพเรดาร์ ภาพดาวเทียม แผนที่อากาศ NWP Model ข้อมูลภูมิอากาศ วิเคราะห์ปริมาณฝน เป็นต้น

 

ปัจจุบัน กรมอุตุนิยมวิทยา ทำการ ณ เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ชื่อว่าเว็บไซต์ www.tmd.go.th โดยมี ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และ นายบุรินทร์ เวชบันเทิง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาได้ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นรูปเทวดา(พระอินทร์) นั่งแท่น และหัตถ์ขวาถือตรี