ต่อจากนี้จะทำให้อ้าปากค้าง เพราะเธอฝีมืออัศจรรย์มาก