ราชกิจจาฯประกาศศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้บริษัท ทริปเปิ้ลเอ กรุ๊ป ล้มละลาย

ราชกิจจาฯประกาศศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้บริษัท ทริปเปิ้ลเอ กรุ๊ป ล้มละลาย

Publish 2020-08-04 17:25:24


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล ๑๖๘๓/๒๕๖๒ ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมโดยเนื้อความในประกาศฉบับดังกล่าวได้ระบุว่าด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้บริษัท ทริปเปิ้ลเอ กรุ๊ป จำกัด จำเลย ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

ผู้ล้มละลาย ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๖๐๑๘๗๕๗ ที่อยู่เลขที่ ๒๕๔ ชอยแยกชอยศิริพจน์ถนนสุขุมวิก ๘๑ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พศ. ๒๕๖๓วุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน