เปิดประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ บุรุษ ๕ แผ่นดิน

เปิดประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ บุรุษ ๕ แผ่นดิน

Publish 2019-05-27 00:39:40


เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 ในเพจเฟซบุ๊ก "โบราณนานมา"  ได้เผยแพร่เรื่องราวประวัติของ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ บุรุษ ๕ แผ่นดิน ไว้ว่า พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๓ ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  

เป็นบุตรชายคนรองสุดท้อง จากจำนวน ๘ คน ของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจ ทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) ต้นตระกูลติณสูลานนท์ กับนางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์) ส่วน นามสกุล “ติณสูลานนท์” พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้พระราชทานให้ เมื่อ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๒

 

พลเอก เปรม สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเมื่อปี ๒๔๘๐ จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบก รุ่นที่ ๕ สังกัดเหล่าทหารม้า จากนั้นได้เข้ารับราชการทหารและร่วมรบในสงครามอินโดจีน รวมทั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒

 

สำหรับตำแหน่งทางการเมือง พลเอก เปรม ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ และวุฒิสมาชิก ช่วงปี ๒๕๑๑ - ๒๕๑๖ ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร และยังรับตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องในรัฐบาลนั้น

 

 ในช่วงปลายรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก พลเอก เปรม เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๖ ของไทย และดำรงตำแหน่ง ๓ วาระ ระยะเวลาประมาณ ๘ ปี ระหว่างปี ๒๕๒๓ - ๒๕๓๑

หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็น “องคมนตรี” ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๑ จากนั้นในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ยกย่องให้เป็น “รัฐบุรุษ” และในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็น “ประธานองคมนตรี”

 

 

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หลังจากในหลวง รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต พลเอก เปรม ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเป็นการชั่วคราว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้จากไปอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า สิริอายุ ๙๘ ย่าง ๙๙ ปี ดังนั้น พลเอกเปรม ถือเป็น คน ๕ แผ่นดิน โดยเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ ๖ และถึงแก่อสัญกรรมในแผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน