ราชกิจจาฯแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ฯและเครื่องราชย์ นพรัตนราชวราภรณ์ แก่สมเด็จพระบรมราชินี

ราชกิจจาฯแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ฯและเครื่องราชย์ นพรัตนราชวราภรณ์ แก่สมเด็จพระบรมราชินี

Publish 2019-05-11 18:07:00


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้แพร่ประกาศเรื่องสำคัญโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเหรียญรัตนาภรณ์
 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่  1 แก่ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

 


ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศอีกหนึ่งเรื่องคือ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น โบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ แก่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

 

 

 


ขอบคุณเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน