ผลเสี่ยงทาย วันพืชมงคล 62 น้ำท่าบริบูรณ์ พืชผลอุดมสมบูรณ์

ผลเสี่ยงทาย วันพืชมงคล 62 น้ำท่าบริบูรณ์ พืชผลอุดมสมบูรณ์

Publish 2019-05-09 10:44:37


ในประเทศไทย การแรกนาขวัญซึ่งกระทำโดยราชสำนักนั้นประกอบด้วยพิธีสองอย่างตามลำดับ คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีพุทธซึ่งตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งกระทำสืบเนื่องมาแต่สมัยสุโขทัย 

ปัจจุบัน เรียกวันแรกนาขวัญว่า วันพืชมงคล ซึ่งจัดไม่ตรงกันทุกปีสุดแต่สำนักพระราชวังจะกำหนด วันพืชมงคลยังเป็นวันเกษตรกรไทย เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย

 

วันแรกนาขวัญว่า วันพืชมงคล

 

โดยเมื่อเวลา 08.30 น. ของ วันที่ 9 พ.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562

 

วันแรกนาขวัญว่า วันพืชมงคล

 ซึ่งในปีนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ทำการคัดเลือกพระโค 2 คู่ เป็นพระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล อายุ 9 ปี ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่พระโคแรกนาขวัญมาแล้ว 2 ครั้ง คือในปี 2559 และปี 2560 

 

วันแรกนาขวัญว่า วันพืชมงคล

 โดยล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระยาแรกนา ประจำปี 2562 โดยก่อนเริ่มพิธี พระยาแรกนาจะเสี่ยงทายผ้านุ่ง โดยการตั้งสัตยาธิษฐานแล้วหยิบได้ผ้า 5 คืบ โหรหลวงทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ส่วนการเสี่ยงทายด้วยของกิน 7 สิ่ง พระโคกิน ข้าว น้ำ และ หญ้า ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-เปิดเบื้องหลังทหารดุริยางค์ ปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ขบวนช้าง 11 เชือก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(คลิป)
-กว่าจะเป็นพระโค!! วิธีคัดเลือกและฝึกฝนพระโคที่ใช้ในงาน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (รายละเอียด)
-พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2561 พระโคพอ-พระโคเพียง กินน้ำ หญ้า และเหล้า!!!
-เลขม้า นำหน้าริ้วขบวนฯ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน