คนพิการได้เฮด้วย ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ  (รายละเอียด)

คนพิการได้เฮด้วย ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (รายละเอียด)

Publish 2018-01-25 20:29:50สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอบคุณ พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ เนื่องจากคนพิการเป็นคนกลุ่มหนึ่งของผู้ใช้แรงงาน รวมถึงขอให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน

 


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย รวมถึงศิลปิน S2S (From Street to Stars) เข้าพบ เพื่อขอบคุณและเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-22 บาท ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากในกลุ่มหนึ่งของผู้ใช้แรงงานก็มีคนพิการร่วมอยู่ด้วย ซึ่งนอกจากจะทำให้แรงงานทั่วไปจะได้เฮแล้วคนพิการก็ได้เฮด้วย รวมถึงขอให้ช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจ้างงาน การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 สามารถดำเนินการตามทางเลือกตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทานฯ โดยขอให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน เนื่องจากมาตรา 35 เป็นเหมือนนำคนพิการเข้าสู่ตลาดใหญ่ โดยมีกระทรวงแรงงาน ภาคธุรกิจเอกชน เป็นสะพานหรือเป็นทางเชื่อม และในส่วนของมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่นายจ้างไม่จ้างคนพิการจะต้องนำเงินส่งเข้ากองทุน เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการที่ไม่เข้าสู่ระบบคนพิการ ขอให้นำเงินไปสร้างประโยชน์ให้กับคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน