สุดอัศจรรย์ ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ พระอรหันต์กลางกรุง !!! ผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หยั่งรู้วันมรณภาพของตนเอง ดั่งตาเห็น !!!

สุดอัศจรรย์ "ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ" พระอรหันต์กลางกรุง !!! ผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด "หยั่งรู้วันมรณภาพของตนเอง" ดั่งตาเห็น !!!

Publish 2017-10-21 14:07:05

ในบั้นปลายชีวิต ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ อาพาธด้วยโรคมะเร็งที่ลำคอแผลมะเร็งมีขนาดใหญ่มากแต่ท่านก็มิได้แสดงความเจ็บปวดให้ญาติโยมเห็นยังคงลงโบสถ์ทำวัตรเช้าเย็นและสนทนากับญาติโยมเป็นปกติ

การสวดมนต์ทำวัตรในโบสถ์เช้าเย็นนั้น ท่านเจ้าคุณนรฯ จะเป็นผู้นำสวดทุกวันทั้งๆที่ท่านเป็นแผลมะเร็งที่คอขนาดใหญ่มากแต่เวลาสวดมนต์เสียงสวดมนต์ของท่านจะดังมาก...เป็นที่น่าอัศจรรย์

คุณหมอไพบูลย์บุษปธำรงเป็นหมอคนเดียวที่ท่านเจ้าคุณนรฯ อนุญาตให้ชำระแผลมะเร็งให้ท่านตั้งแต่เริ่มแรกที่แผลแตกประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๑๓  หลังจากชำระแผลเสร็จแล้วท่านจะสวดให้พรแด่ทุกๆคนด้วย “ชินบัญชรคาถา” และ “สัพพะสิทธิคาถา” เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อเรื่องอาการอาพาธของท่านเจ้าคุณนรฯ ทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมอาการที่พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสถึงสองครั้ง  และในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมอาการในครั้งที่สองเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๑๓ ท่านเจ้าคุณนรฯ ได้กราบบังคมทูลว่า “อาตมาเห็นจะต้องขอลาแล้ว”

หนึ่งสัปดาห์ก่อนท่านเจ้าคุณนรฯ มรณภาพท่านได้เสกก้อนกรวดศักดิ์สิทธิ์เรียกว่า “พระพ่อแม่ธรณีปฐวีธาตุ” ซึ่งมีอานุภาพมาก


เช้าวันที่ท่านละสังขารท่านบอกกับหลานของท่านซึ่งไปส่งอาหารเป็นประจำว่า “ให้เอาอาหารกลับไปวันนี้ไม่ฉันและให้ไปบอกพระด้วยว่าวันนี้ไม่ลงโบสถ์ทำวัตรสวดมนต์”

การที่ท่านไม่ลงโบสถ์ทำวัตรสวดมนต์นับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะท่านเคยพูดเสมอว่า “หากอาตมาขาดทำวัตรเมื่อใด...นั่นก็หมายความว่าอาตมาจะต้องมรณภาพแล้ว”!!

ท่านเจ้าคุณนรฯ ได้ละสังขารไปเมื่อวันที่ ๘ มกราคมพ.ศ. ๒๕๑๔ สิริอายุได้ ๗๔ ปี

หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เคยพูดถึงท่านเจ้าคุณนรฯ ว่า ท่านเป็น “พระอรหันต์กลางกรุง” และเป็นพระที่สันโดษมาก

อ้างอิงข้อมูลจาก - จากหนังสือ "ตามรอยธมฺมวิตกฺโก พระอรหันต์กลางกรุง"


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน