สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ (กรณีพิเศษ) !!! พระอธิการสน เขมิโย พระเถระ 6 แผ่นดิน วัดอรัญญานาโพธิ์ #คลิป

Publish 2017-09-07 10:45:55

ที่วัดอรัญญานาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม (เป็นกรณีพิเศษ) พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระอธิการสน เขมิโย อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญานาโพธิ์ ซึ่งมรณะภาพด้วยโรคเส้นเลือดในสมอง เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.20 น. สิริอายุ 107 ปี 87 พรรษา โดยมีพระราชสิริวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบรรดาศิษยานุศิษย์ที่เคารพและศรัทธา พากันเดินทางมาสรงน้ำศพกันอย่างเนืองแน่น


พระอธิการสน เขมิโย เป็นพระนิกายธรรมยุติ ที่ปฏิบัติตัวเรียบง่าย สมถะ เวลาบิณฑบาตก็รับแต่พอฉันในแต่ละมื้อเท่านั้น จะไม่เก็บสิ่งของมีค่าใดๆไว้ ทำให้เป็นที่ศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็น ทั้งยังเป็นพระนักคิด นักพัฒนาที่ได้นำพลังแห่งศรัทธาของศิษยานุศิษย์ ร่วมกันสร้างและบูรณะปฏิสังขรวัดอรัญญานาโพธิ์ ,วัดศรีชมชื่น บ้านนาโพธิ์ อำเภอศรีสงคราม, วัดศรีสวาดิ์ บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม , วัดคำบางประสิทธิ์ บ้านหนองนกทา ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม, วัดศรีมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม , วัดป่าวิเวกธรรมบ้านนาเพียงเก่า อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ,สร้างโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร หนองคายและจังหวัดนครพนม รวม 5 แห่ง และสร้างตึกอาพาธสงฆ์ที่โรงพยาบาลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม, ซื้อที่ดินและอุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านนาโพธิ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน พร้อมทั้งตั้งมูลนิธิหลวงปู่สนธิ์ เขมิโย เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนให้ได้มีความรู้และการศึกษา

อ้างอิงข้อมูลจาก - http://nwnt.prd.go.th


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน