ครูคนแรก และ ห้องเรียนที่ไม่เหมือนใคร ในสมเด็จพระเทพฯ !!! ผู้สร้าง เจ้าฟ้าที่มีพระราชจริยวัตรงดงาม ให้แผ่นดินไทย #ทรงพระเจริญ

Publish 2017-08-15 11:04:01

สมเด็จพระเทพฯ ทรงกล่าวถึง 'ในหลวงรัชกาลที่ 9' ไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง 'ดุจดวงตะวัน' ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาความรู้หลายแขนง ทรงเป็นนักคิด นักค้นคว้า แล้วยังทรงอธิบายถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ทราบ และทรงส่งเสริมการค้นคว้าความรู้ กล่าวคือ ทรงเป็นครูที่ดี เมื่อเสด็จออกเยี่ยมราษฎรมักจะทรงแนะนำผู้ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จถึงเรื่องต่างๆ เช่น การรักษาต้นน้ำลำธาร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ตัวอย่างของความเป็นครูของท่านที่เป็นประสบการณ์ คือ ในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานโดยทางรถยนต์ เมื่อข้าพเจ้ามีอายุได้ประมาณ 7-8 ปี และได้โดยเสด็จในรถด้วย ก็มักจะทรงสอนข้าพเจ้าและพี่ๆ ให้รู้จักวิธีการคำนวนเวลาจากระยะทางและความเร็ว สภาพภูมิประเทศที่เห็น ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะทรงสอนให้รู้จักดาวต่างๆ ในท้องฟ้า

เมื่อเรียนภูมิศาสตร์ แทนการท่องหนังสืออย่างเดียว ก็ทรงส่งเสริมให้ดูสภาพต่างๆ จากของจริงเทียบกับแผนที่ แม้แต่เมฆก็ไม่ได้ให้ท่องแต่เพียงชื่อในหนังสือเท่านั้น ทรงสอนให้ดูเมฆจริงๆ ทีเดียว


วิธีการสอนอย่างนี้ ไม่ได้ทรงทำเฉพาะกับลูกเท่านั้น ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้คนไทยทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาวิชาความรู้ พระราชปณิธานนี้จะเห็นได้ชัดจากโครงการหนึ่ง 'โรงเรียนพระดาบส'

อ้างอิงข้อมูลจาก - เพจเฟสบุ๊ค คิดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน