สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publish 2017-03-27 15:01:13

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

                จากนั้น ทรงบาตรพระสงฆ์ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน เนื่องในวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัย และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ คณะผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 พร้อมกับ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ได้แก่ หนังสือ หนึ่งร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ


 

ที่มา : chaoprayanews.com 

ภาพ : Pimluck Siriwatcharatorn 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน