รู้ทันเอดส์ รู้ทันโรคติดต่อ!!!เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรมโครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Publish 2018-07-02 17:09:34


วันที่ 2 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมืองหนองคาย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับโรงพยาบาลหนองคายได้จัดขึ้น


รู้ทันเอดส์ รู้ทันโรคติดต่อ

พญ.ภรณี พรวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านบริการปฐมภูมิ กล่าวว่า วัยรุ่นและเยาวชนเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญช่วงหนึ่งในชีวิตมนุษย์ การเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วขึ้นทั้งในเพศหญิงและเพศชายไม่ได้มีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่วงกายและจิตใจเท่านั้น แต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และความรู้สึกด้วย โดยในวัยนี้เริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้ามรวมทั้งก่อเกิดอารมณ์ทางเพศตามธรรมชาติ ร่วมกับบริบททางสังคมปัจจุบันของประเทศไทยที่มีการเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่าย ทำให้ปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นและเยาวชน มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ทำให้พบการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรมโครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


ทั้งนี้จากผลการสำรวจข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนจังหวัดหนองคาย ในปี 2560 พบว่า นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพศชาย 15.3 ปี เพศหญิง 15.4 ปี และพบว่าอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ปี 2560 ร้อยลุ 99.04 และอัตราการลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ต่อพันประชากร ในปี 2560  ร้อยละ 15.62 และการตั้งครรภ์ซ้ำของหญิงอายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 13.19 ของจังหวัดหนองคาย

โดยมีนักเรียน นักศึกษาแกนนำจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนกีฬาหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนและวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ เข้ารับการอบรมรวม จำนวน 100 คน.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน