ทหารนำทีมร่วมกับชุดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ2561!!

Publish 2018-01-17 14:17:46

เมื่อวันที่  16 ม.ค.61กองบังคับการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง โดยกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 1 (มทบ.32) พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ร่วมกับชุดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน มทบ.32 นำโดย ร.ต.ประวิทย์ ชัยเนตร หัวหน้าชุดฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แก่ประชาชนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย อบต.นิคมพัฒนา ร่วมกับ สวนป่าแม่ทรายคำ ณ สวนป่าแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

 โดยมีนายอุดม ชัยเจริญ นายก อบต.นิคมพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ชุดควบคุมไฟป่า อบต.นิคมพัฒนา,ชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่าสวนป่าแม่ทรายคำ,ราษฏรในพื้นที่,ครูนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เข้าร่วมอบรม  จำนวน 150 คน 

 


มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง ได้เล็งเห็นเกี่ยวกับปัญหาไฟป่า-หมอกควัน ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่และเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในช่วงปีทีผ่านมาปริมาณหมอกควันในท้องที่จังหวัดลำปางมีค่ามาตรฐานเกินกว่ากำหนด สาเหตุมาจากการเผาป่ารอบๆบริเวณจังหวัดลำปาง ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนชาวลำปางเป็นอย่างมาก ทางด้าน มทบ. 32 ภายใต้การอำนวยการของ พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาไฟป่า-หมอกควันและให้ความสำคัญในด้านการช่วยเหลือประชาชน จึงได้มอบหมายให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง โดยกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 1 (มทบ.32) พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางนำโดย ร.ต.ประวิทย์ ชัยเนตร หัวหน้าชุดฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แก่ประชาชนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจผลเสียของการเผาป่าซึ่งทำให้เกิดหมอกควันและพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน ในท้องที่ของจังหวัดลำปาง.

ภาพ/ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดลำปาง.


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน