พุ่งสูง..!! อุบัติหตุปีใหม่เมืองเลย 5 วัน ตายแล้ว 4 เจ็บ 51

พุ่งสูง..!! อุบัติหตุปีใหม่เมืองเลย 5 วัน ตายแล้ว 4 เจ็บ 51

Publish 2018-01-02 15:14:38

ที่ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย พันตำรวจเอกออมสิน บุญญานุสนธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ที่ประชุมมีการรับทราบสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2561 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ฯ เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง บาดเจ็บ 9 คน (ชาย 8 คน หญิง 1 คน) เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 1 คน (หญิง 1 คน) ยอดสะสมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 รวม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 45 ครั้ง บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 51 คน (ชาย 45 คน หญิง 6 คน) เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน) จังหวัดเลย มีอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ 11 อำเภอ จากทั้งหมด 14 อำเภอโดยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุแยกรายอำเภอเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อำเภอวังสะพุง 12 ครั้ง อำเภอเอราวัณ 7 ครั้ง อำเภอเชียงคาน 5 ครั้ง อำเภอเมืองเลย 4 ครั้ง อำเภอผาขาว 4 ครั้ง อำเภอปากชม 4 ครั้ง อำเภอภูเรือ 3 ครั้ง อำเภอหนองหิน 3 ครั้ง อำเภอท่าลี่ 1 ครั้ง อำเภอภูกระดึง 1 ครั้ง และอำเภอนาด้วง 1 ครั้ง

 


สำหรับอำเภอที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุ 3 อำเภอ คือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว และอำเภอภูหลวง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือ รถปิ๊กอัพ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ถนน อบต. / หมู่บ้าน รองลงมาคือ ถนนกรมทางหลวง

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 20.01 น. - 24.00 น. รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01น. - 16.00 น. สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เมาสุรา รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด และ ขับรถตักหน้ากระชั้นชิด ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป รองลงมา คือ ช่วงอายุ 15 - 19 ปี และช่วงอายุ 20 - 24 ปี.

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์จ.เลย 

ภาพจากมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย , สวท.เลย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ(เก่ง)
HASTAG :