เรียนรู้ ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ได้ที่นี่ !! กศน.สุรินทร์ วางยุทธศาสตร์กระตุ้น ภารกิจตอบสนอง ความต้องการให้ประชาชนเรียนฟรี!

Publish 2017-11-30 20:17:12

 วันนี้ 30 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น.นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ (กศน.สุรินทร์) เปิดเผยว่า "สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดนโยบาย โดยมีเป้าประสงค์ CHANGNOYNARAK (ช้างน้อยน่ารัก)  ยุทธศาสตร์ PHATAISAMUNEC (ผไทสมันต์) 

กศน.สุรินทร์

ประชุมกศน.สุรินทร์

 
และมีนโยบาย SURINKASEMSUN (สุรินทร์เกษมสันต์)  โดยได้มอบภารกิจต่อเนื่องให้สถานศึกษา กำหนดตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ให้ได้ตามเป้าประสงค์ พร้อมทั้งจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  นำไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดโครงการประชุมชี้แจงในวันนี้ให้กับผู้บริหาร  ครู กศน. และบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 447 คน  

บุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดสุรินทร์

บุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานกศน.จ.สุรินทร์


เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  และนำไปปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพตามโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงาน และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 30 พ.ย.2560 ณ ห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์"

 

ห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ประชุมห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์"

ห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์  จ.สุรินทร์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-กศน.พรรณานิคม สกลนคร สุดยอด จัดโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

-ครู กศน.หัวใส!! เลี้ยงหอยขมสร้างรายได้เสริม ระยะเวลาเลี้ยงไม่นานก็สามารจับขายได้ รายได้งาม (คลิป)

 

 

ภาพ/ข่าว ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุรินทร์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว(โจ้)

ติดตามข่าวอื่นๆ