ชาวบ้านวังสมบูรณ์"จังหวัดสระแก้ว" ปลืมปิติขบวนรถมูลนิธิกาญจนบารมีลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส

Publish 2017-11-08 16:21:34

วันนี้  นายวรภัทร ขำสุวรรณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีรัตนชัย เพ็ชรสมบัติ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 6 แห่ง ได้ร่วมจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสต่อเนื่อง ณ พื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์

 ซึ่งเป็นโครงการในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญชนมพรรษา ครบ 5 รอบในปีพุทธศักราช 2555 เพื่อสนับสนุนการป้องกันมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแลทุกพื้นที่ ทุกอำเภอในประเทศไทย ซึ่งขบวนรถมูลนิธิกาญจนบารมี 1 ขบวน ประกอบด้วย 4 คัน คันที่ 1. รถประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ คันที่ 2 รถ x-lay Mammogram คันที่ 3 รถห้องตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเต้านม ประกอบไปด้วย 2 ห้องตรวจ คันที่ 4. รถนิทรรศการให้ความรู้ และการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม โครงการนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นจำนวนมาก  ประชาชนที่ตรวจพบจะนำเข้าระบบในหลักประกันสุขภาพเพื่อได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน