ติวเข้ม!! จังหวัดแพร่โดยอำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย!?

Publish 2017-10-11 14:12:43

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนงานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาฯ มีความรู้ในการช่วยเหลืองานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีนายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเมืองแพร่ รักษาราชการปลัดจังหวัดแพร่ นายบุญธรรม เกี้ยวฟั่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ พล.ต.ต. ปราบพุฒซา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ พ.ต.อ.ชลทฤษ ชัชวาล ผกก.สภ.เมืองแพร่ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการเข้าร่วมพิธีทาง พล.ต.ต.สรรภัทร ปราบพุฒซา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ กล่าวหลังพิธีเปิดว่า ทางตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนจิตอาสา ประเภทงานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคมนี้ โดยเฉพาะช่วงการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งมอบหมายให้สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ในแต่ละอำเภอร่วมบูรณาการในการจัดฝึกอบรมขึ้นทั้ง 8 อำเภอ การจัดอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจรสำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการของสถานีตำรวจภูธรทั้ง 4 แห่งในเขตอำเภอเมืองแพร่ มีประชาชนจิตอาสาฯ เข้ารับการอบรม จำนวน 837 คน แบ่งเป็นประเภทงานรักษาความปลอดภัย 648 คน และงานจราจร 189 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2560 มีการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์, การเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ, การสังเกตและจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล ยานพาหนะ, การแจ้งเหตุสื่อสาร ให้แจ้งทางโทรศัพท์ 191 หรือ สภ. เมืองแพร่ “เมืองแพร่” 15320 โทร 054 511089 หรือ ศูนย์วิทยุสื่อสารอำเภอเมืองแพร่ “ศูนย์ช่อแฮ” 15560 หรือ 054 620313 การอบรมภาคปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย การใช้สัญญาณมือและอำนวยความสะดวกการจราจร, การแต่งกายและระเบียบแถว และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลแพร่ วันนี้ ทางพ.ต.อ.ชลทฤษ ชัชวาล ผกก.สภ.เมืองแพร่ เป็นวิทยากรและการบรรยายให้ความรู้ด้วย


สำหรับบรรยากาศก่อนการอบรม มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช. ชรบ. อปพร. ในส่วนของอำเภอเมืองแพร่ รวมถึงเทศบาลเมืองแพร่ ต่างทยอยมาลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุมฯกันอย่างคึกคัก ทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใจ พร้อมจะรับความรู้ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อจะนำปฎิบัติตามภาระกิจที่ได้มอบหมาย ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคมนี้ โดยเฉพาะช่วงการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26ตุลาคม 2560 ทั้งนี้จิตอาสาต้องความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ข่าว/ภาพ ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดแพร่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน