จบแล้ว!! การศึกษาไม่มีคำว่าแก่เกิน..น่าชื่นชม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางเจ้าฉ่า มอบใบประกาศนักเรียนสูงอายุรุ่นแรก (มีคลิป)

Publish 2017-09-26 21:08:39

บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางเจ้าฉ่า  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  นาย ประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้อายุที่สำเร็จการศึกษา  โดยมี นาย ไพรัตน์  รุ่งสว่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า  ข้าราชการ  พนักงาน  และนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน  ให้การต้อนรับ และรับมอบเกียรติบัตร  

  

 

 

ด้าน นาย ไพรัตน์  กล่าวว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า  ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  หรือโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น  โดยมีรูปแบบบริหารจัดการโดยคณะกรรมการศูนย์ฯ  ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่า  ด้านการดำเนินการจัดการเรียนการสอน  เพื่อมุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่  กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม  ให้ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ  6 ด้าน  ได้แก่           ด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านศาสนาจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ  และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย  จิตใจ  ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 
 


ภายใต้หลักสูตร  “ ชะลอชรา  พัฒนาชีวิต  รุ่นที่ 1 ”  โดยดำเนินการเรียนการสอนทุกวันศุกร์  รวมจำนวน 26 สัปดาห์  ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  มีผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนร้อยละ 80  ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรผ่านการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 90 คน

 

 

 

ภาพ/ข่าว  กนกศักดิ์  แสงตระการ   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.อ่างทอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายกนกศักดิ์ แสงตระการ
HASTAG :