แถลงการณ์ฉบับที่ 38 พระอาการยังไม่คงที่ คณะแพทย์เฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

แถลงการณ์ฉบับที่ 38 พระอาการยังไม่คงที่ คณะแพทย์เฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

Publish 2016-10-12 20:36:58

วันนี้ เวลา 20.00 น. สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องการถวายการรักษาพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 38  เรื่อง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่าเมื่อวันที่             11 ตุลาคม 2559 ความดันพระโลหิตลดต่ำลงอีก พระชีพจรเร็วขึ้น ร่วมกับภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นอีก ผลของการถวายตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่า มีภาวะการติดเชื้อและการทำงานของพระยกนะ(ตับ) ผิดปกติ คณะแพทย์ฯได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ และแก้ไขภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรด ตลอดจนถวายพระโอสถ ควบคุมความดันพระโลหิตเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งถวายเครื่องช่วยหายพระทัย (ventilator)และถวายการรักษาด้วยวิธีทดแทนไต (CRRT) พระอาการประชวรโดยรวม ยังไม่คงที่ต้องควบคุมด้วยพระโอสถ  คณะแพทย์ฯ ได้เฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 12 ตุลาคม 2559


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน