เครือข่ายทสม.สมุทรสาคร ร่วมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

Publish 2016-08-04 21:02:44

วันที่ 4 สิงหาคม2559 ที่วัดเทพรัตนาราม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายทสม.จังหวัดสมุทรสาครร่วมใจปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นเครือข่ายทสม.จังหวัดสมุทรสาครครูนักเรียนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากนายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือที่เรียกว่าเครือข่ายทสม.คือภาคประชาชนที่อาสาสมัครเข้ามาเพื่อร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ประสานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติซึ่งเครือข่ายทสม. จังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมดำเนินกิจกรรมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครในการเฝ้าระวังป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายทสม.และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จึงได้จัดดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น
 


โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการร่วมปลูกต้นไม้สำรวจและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน อีกทั้งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงพลังความร่วมมือทั้งหมดจากภาครัฐและภาคประชาชนที่ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12 สิงหาคม 2559

 

 

ภาพ / ข่าว : สุรศิษฐ์ อ่อนผัน  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สมุทรสาคร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์