เตรียมรับเงินได้เลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนอีกวันนี้ 2.2 แสนราย ผูกบัญชีกรุงไทย

เตรียมรับเงินได้เลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนอีกวันนี้ 2.2 แสนราย ผูกบัญชีกรุงไทย

Publish 2020-05-06 14:48:43


วันนี้ 6 พ.ค. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ในวันนี้ แม้จะเป็นวันหยุดราชการ ระบบการโอนเงินของธนาคารต่าง ๆ จะไม่ดำเนินการ แต่ธนาคารกรุงไทยจะโอนให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 220,000 ราย 

โดยล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย ซึ่งจะโอนเงินให้ครบ 11 ล้านรายภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้ และส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้านายลวรณ กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าของการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท แบ่งประชาชนออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 

1.กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

2.กลุ่มที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีนี้ท่านสามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ ("เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน" ปุ่มสีเหลือง) ซึ่งเมื่อท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธี/ข้อมูลการรับเงินแล้วจะขึ้นสถานะ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี/ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขนายลวรณ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง หากยังไม่เรียบร้อย ขอแนะนำให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคารติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน