ปตท.จัดกิจกรรม ”คน RUN พันธุ์อาสา”สองเท้าเพื่อคุ้งบางกะเจ้า

ปตท.จัดกิจกรรม ”คน RUN พันธุ์อาสา”สองเท้าเพื่อคุ้งบางกะเจ้า

Publish 2018-11-01 16:35:05


กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของ ปตท.ในการสร้างเครือข่ายพลังความดี ผ่านเครือข่ายพลังความดี เครือข่ายจิตอาสา และในโอกาสครบรอบ 40 ปี ปตท.ยังคงมุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์ให้สังคม

งาน “คน RUNพันธุ์อาสา” เดิน-วิ่ง สานพลังอาสา สองเท้าเพื่อคุ้งบางกะเจ้า ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ คุ้งบางกะเจ้า จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพ 6 ตำบล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยมี นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมวิ่ง และมอบเงินบริจาค พร้อมชวนทำจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนให้ดีขึ้น

 

นอกจากกิจกรรมการวิ่งแล้ว งานคนRUN พันธุ์อาสา ยังมีภารกิจอีก 6 กิจกรรมอาสา ได้แก่ อาสารณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ต.ทรงคะนอง อาสารณรงค์เก็บขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ต.บางน้ำผึ้ง อาสายกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวใน ต.บางยอ อาสาดูแลความปลอดภัยเส้นทางท่องเที่ยว ต.บางกะเจ้า อาสาดูแลสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ต.บางกระสอบ และอาสาพัฒนาโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บางกอบัว ซึ่งได้มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 ตำบล โรงพยาบาลละ 100,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน ดังนั้น ปตท.ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน