คนจริงไม่พูดมาก-ตัดปัญหาที่หลายฝ่ายกังวล “สนธิรัตน์” งัด ม.30 ยกเลิกต่างชาติจดสิทธิบัตร “กัญชา”

คนจริงไม่พูดมาก-ตัดปัญหาที่หลายฝ่ายกังวล “สนธิรัตน์” งัด ม.30 ยกเลิกต่างชาติจดสิทธิบัตร “กัญชา”

Publish 2018-11-19 15:41:42"คนจริงไม่พูดมาก"!  “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์"  รมว.พาณิชย์ สั่งใช้มาตรา 30 ของ พ.ร.บ.สิทธิบัตร ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตร “สารสกัดกัญชา” ของต่างชาติที่หลายฝ่ายห่วงจะกระทบคนไทยเป็นวงกว้างจากเรื่องนี้ โดยเฉพาะนักวิจัย คาดสัปดาห์นี้รู้ผล ยันสารสกัดกัญชาเป็นสารสกัดจากพืช และตามมาตรา 9  ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ 

 

วันนี้ (19 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจดสิทธิบัตร “สารสกัดจากกัญชา” ที่หลายฝ่ายกำลังกังวลว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อหาช่องทางในการดำเนินการให้ถูกต้องตามที่ พ.ร.บ.สิทธิบัตรกำหนด เพราะกฎหมายฉบับนี้มีความซับซ้อน และมีกระบวนการดำเนินการพอสมควร จึงต้องทำให้รอบคอบ แต่ในที่สุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสารสกัดจากกัญชาเป็นสารสกัดจากพืช และมาตรา 9 ของกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ จึงได้ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยใช้มาตรา 30 พิจารณายกเลิกคำขอดังกล่าว

 “ตอนนี้มีคำขอที่ยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาเพียงคำขอเดียวจากทั้งหมด 11 คำขอ ได้ขอให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปดำเนินการต่ออย่างรอบคอบ ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ส่วนขั้นตอนการดำเนินการจะเป็นเรื่องของรายละเอียดตามกฎหมายที่จะดำเนินการต่อไป แต่ตอนนี้ พูดได้ว่าคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาที่เป็นที่สนใจของสังคมได้มีข้อยุติแล้ว โดยใช้มาตรา 30 จัดการ และขั้นตอนตามกฎหมายน่าจะใช้เวลาไม่นาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้” รมว.พาณิชย์ เผย


"นายสนธิรัตน์" ยังระบุด้วยว่า ในจำนวนคำขอจดสิทธิบัตรทั้ง 11 คำขอ ผู้ยื่นคำขอได้มีการละทิ้งคำขอไป 2 คำขอ ซึ่งคำขอจะไม่อยู่ในระบบอีกต่อไป ส่วนคำขอที่เหลืออีก 8 คำขอ ไม่ใช่สารสกัดจากกัญชา แต่เป็นคำขอที่มีการใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ ก็ดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรได้ต่อตามกฎหมาย เพราะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้น ไม่ใช่การยื่นจดสารสกัดจากกัญชา 

 ส่วนกรณีที่คนยังมีความกังวลว่า พ.ร.บ.สิทธิบัตรจะกระทบต่อการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดที่ปรับให้กัญชาเป็นยาเสพติดที่นำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และกฎหมายอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงพาณิชย์ขอยืนยันว่า กฎหมายสิทธิบัตรเป็นเรื่องของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จึงไม่มีกระทบใดๆ ต่อนักวิจัยไทย ยังสามารถนำสารสกัดจากกัญชามาพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งการทำเป็นตำรับยา หรือองค์ประกอบของยาที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบ หรือทำเป็นสารสังเคราะห์ใหม่ขึ้นมาซึ่งสามารถขอยื่นจดสิทธิบัตรได้ 

 

ทั้งนี้ สำหรับมาตรา 30 ของ พ.ร.บ.สิทธิบัตร ระบุว่า เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ถ้าปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 และให้ประกาศโฆษณาคำสั่งนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

 

ขณะมาตรา 9 ระบุว่า การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช (2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ (5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน