การเคหะแห่งชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 11

"การเคหะแห่งชาติ" จัดการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน "โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 11"

Publish 2016-11-29 16:56:08

การเคหะแห่งชาติ" จัดการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน "โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 การเคหะแห่งชาติจัดการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 11/2559 โดยมี พลเอก สุชาติ หนองบัว ประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เป็นประธานการประชุมร่วมด้วย พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย กรรมการการเคหะแห่งชาติ  นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ         พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่เป็นผู้แทน   ผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง 1 และ 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ทน. ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
 ซึ่งสาระการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผ่นพับข้อมูลโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงฉบับประชาชนสำหรับแจกให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนรับทราบรายละเอียดโครงการ รวมทั้งพิจารณาความคืบหน้า          การจัดเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพักอาศัย แปลง G และแผนขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง   ระยะที่ 2, 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน