สำนักงานพานิชย์ 9 จังหวัดร่วมจัดงาน EASTERN INNOVATION FAIR 2018 เสริมสร้างศักยภาพนักธุรกิจเชิงนวัตกรรม ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี (คลิป)

Publish 2018-08-24 10:39:17          สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ในกลุ่มภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ จัดงานแสดงสินค้า เสริมสร้างศักยภาพนักธุรกิจเชิง นวัตกรรม EASTERN INNOVATION FAIR 2018 โดย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน เพื่อ ขับเคลื่อนสินค้าเชิงนวัตกรรมของกลุ่มผู้ประกอบอาหารและเกษตรแปรรูป สุขภาพ ท่องเที่ยว ของใช้ภายในบ้าน เครื่องประดับ ตกแต่ง ให้มีชื่อเสียง ขยายช่องทางทางการตลาดได้มากขึ้น       นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า “ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายสนับสนุน New S-Curve แปลงสนามการค้า OTOP ให้เป็นสนามการค้าสินค้าแนวไอเดีย โดยผลักดัน 9 จังหวัดภาค ตะวันออก นําสินค้าแนวใหม่มาโชว์และจําหน่าย ในปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีสินค้า ประมาณ 2000 กว่าชนิด ดังนั้นการที่จะส่งเสริมให้ สินค้าต่าง ๆ ให้สามารถขยายช่องทางการตลาด มียอดขายเพิ่มขึ้น จําเป็นต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมการขายสินค้า การจัดงานเสริมสร้างศักยภาพนักธุรกิจเชิงนวัตกรรม Eastern Innovation Fair 2018 จะเป็นการสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะด้าน การตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้าเชิงนวัตกรรมของภาคตะวันออก จุดประกายผู้ซื้อ ผู้ขาย ได้แลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพของธุรกิจให้มีความก้าวหน้า เติบโต สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ผลักดันยุทธศาสาตร์การพัฒนาภาคตะวันออกให้มี การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย สอดรับกับยุทศาสตร์ประเทศ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย นวัตกรรม”


              นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “งานเสริมสร้างนักธุรกิจเชิงนวัตกรรม EASTERN INNOVATION FAIR 2018 ประกอบด้วย การแสดงและจําหน่ายสินค้านวัตกรรม จํานวน 200 บูธ และการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้สร้าง นวัตกรรมและผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ในสายการผลิตและบริการ ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี งานนี้เป็นการต่อยอดมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ สร้างโอกาสทางการค้า และพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการ โดยมีสินค้าดีสินค้าเด่น อาทิ นวัตกรรมด้านสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น กาแฟจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผลิตภัณฑ์จากเหง้ามัน สําปะหลัง หมอนยางพารา นวัตกรรมยานยนต์ เช่น ระบบเชื้อเพลิงร่วมจากน้ําสําหรับรถยนต์ กล่องเพิ่มออกซิเจนเครื่องยนต์ อุปกรณ์ ความปลอดภัยทางถนน เครื่องล้างรถยนต์หยอดเหรียญ ลูกบอลดับเพลิง นวัตกรรมอาหาร เช่น ผงสําหรับทําลาบ เกาเหลาเนื้อตุ้น พร้อมรับประทาน มังคุดสกัด ข้าวต้มมัดแม่นภา นวัตกรรมของใช้ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น ตู้ปลากระจกสี เรือโชคลาภ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และเอ็นไซต์จากธรรมชาติ เครื่องฆ่าเชื้อบําบัดน้ํา แผ่นแปะป้องกันยุง ครีมปิดผมขาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ แสดงบนเวทีของ ดารา นักร้อง ทอล์คโชว์ การให้ความรู้ด้านการตลาด การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดทั้ง 5 วัน ของการจัดงาน”

บรรยงค์   จันทร์รอด  ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก
รายงานจาก ศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก (สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี)
  
Suggess News

Recommend News