วัดน้ำรอบจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากวัด

Publish 2018-06-22 16:06:31วันที่21 มิ.ย. เมื่อเวลา 10.00 น. ที่วัดน้ำรอบ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากได้เดินทางเข้ามาเมื่อที่จับจองพื้นที่ภาพในวัดน้ำรอบ เพื่อร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเอง โดยมีอดีตเจ้าคณะภาค16 และเจ้าคณะจังหวัด รวมไปถึง พระเถรานุเถระจำนวน9รูป โดยมีพะครูบัณฑิตธรรมชัยเจ้าคณะตำบลนาสาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้ายญาติโยมที่เข้าร่วมอนุโมทนาปัจจัยเพื่อที่จะสร้างความรักและสามัคคีอีกโดยการจัดพิธีในวันนี้ มีพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมในพิธีฯจำนวน100 คน จะได้กระทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว อันจะทำให้เป็นผู้ที่สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ ซึ่งในพิธีดังกล่าว มีพุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ภาวนา รวมทั้งสามารถนำการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยส่วนร่วมสืบไป และเพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ออกไปจากจิตใจคนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ธีรศักดิ์ อักษรกูล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช

 
Suggess News