เทศบาลเวียงยองลำพูนจัดโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

Publish 2018-06-15 00:40:31วันที่ 14 มิถุนายน 2561  เทศบาลตำบลเวียงยอง นำโดย ดร.พลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลเวียงยอง ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงยอง      จัดโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิยากรโดย  พลเอกวินัย ทันศรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้         และนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก  นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดลำพูน