ที่ไหนนมโรงเรียนหมดอายุบ้าง..!! ตรวจดูให้ดีนะระวังสุขภาพลูกหลานของท่าน ที่นี่หมดอายุแล้วแต่ยังกินได้..!

Publish 2018-06-14 22:53:19เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นอภ.ทุ่งหัวช้าง ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ทุ่งหัวช้าง ปลัด อบต.ตะเคียนปม  ผอ.รพ.สต.ตะเคียนปม และ บ.ไม้สลี          ได้ร่วมกันออกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน และตรวจการประกอบอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน. ผลการปฏิบัติฯ ตรวจพบว่า นมโรงเรียนที่ตรวจนั้น มีวันผลิตและวันหมดอายุ ยังอยู่ในระยะเวลาที่ใช้ดื่มได้ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการบริหารจัดการแจกจ่ายนมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับในเรื่องของอาหารกลางวันเด็ก ทางโรงเรียนได้ให้คณะครูเป็นผู้ทำอาหารให้ในแต่ละวัน ส่วนงบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก อปท.           จากการตรวจสอบเบื้องต้นฯ ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด โดยมีปริมาณและคุณภาพของอาหารที่เหมาะสม และได้แนะนำเรื่องการเก็บรักษานม การประกอบอาหารที่มีคุณภาพ และความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร และนมที่มีคุณภาพ ณ บ้านทุ่งข้าวหาง หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 10 คน

ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดลำพูน

(ภาพ จนท.ทหาร กกล.รส.พล.ร.7)