แรงงานไทยที่ทำงานในรัฐต่างๆ ของมาเลเซียเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาใน จ.นราธิวาส เพื่อร่วมฉลองเทศกาลอีดิลฟิตรี

Publish 2018-06-13 16:45:02บรรยากาศในพื้นที่ จ.นราธิวาส ใกล้ถึงเทศกาลฮารีรายออีดิลฟิตรี (รายอปอซอ)ของชาวไทยมุสลิมที่ใกล้จะมาถึงนี้ปรากฏว่าที่ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซียอำเภอสุไหงโก-ลก มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวไทยที่เดินทางไปทำงานในรัฐต่างๆ ของมาเลเซียเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ จ.นราธิวาส ยะลา และปัตตานี เพื่อร่วมฉลองเทศกาลวันฮารีรายออีดิลฟิตรี (รายอปอซอ)ส่งผลให้การจราจรบริเวณบนสะพานเขตแดนไทย-มาเลเซีย ติดขัดเป็นแถวยาว ขณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก ก็มีผู้คนจำนวนมากเข้าแถวรอประทับตราหนังสือเดินทาง ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านต้องเพิ่มบุคลากรมาอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและหนังสือเดินทาง เพื่อให้เกิดความเร็ว นอกจากนี้ตามคิวรถตู้โดยสารรับจ้างและสถานีรถไฟมีผู้มาใช้บริการเพิ่มกว่าปกติ ผู้ประกอบการรถแต่ละสายได้เพิ่มจำนวนรองรับการเดินทางอย่างเต็มที่

 ส่วนที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลคก็เต็มไปด้วยแรงงานชาวไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศมาเลเซียมาซื้อตั่วรถรถไฟเพือเดินทางกลับภูมินำเนา สำหรับวันรายออีดิลฟิตรี(รายอปอซอ) เขาจะเริ่มดูดวงจันทร์ในคืนวันที่14 มิถุนายน 2561 หากเห็นดวงจันทร์ก็จะรายอในวันที่ 15 แต่ถ้าไม่เห็นดวงจันทร์ในคืนวันที่14 นั้น เป็นอันว่ารายออีดิลฟิตรี(รายอปอซอ)ปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 มิถุนายน 2561นี้

ภาพ/ข่าว กรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นราธิวาส