เตรียมพบประเพณีความเชื่อสุดสยอง “ประเพณีเลี้ยงดง” สังเวยกระบือเซ่นปู่แสะ-ย่าแสะ พลังศรัทธาสู่การรักษาผืนป่าที่ยั่งยืน

Publish 2018-05-22 11:31:40วันที่ 22  พ.ค. 61 งานสืบสานประเพณีเลี้ยงดงความเชื่อแห่งเมืองล้านนาที่ปฏิบัติกันมาหลายร้อยปี ในวันที่ 28 พ.ค. 2561เตรียมจัดขึ้น ที่บริเณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ที่4 (แม่เหียะ) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นายธนวัฒน์  ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะเปิดเผยว่าประเพณีเลี้ยงดงที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นประเพณีโบราณไม่กี่ชนิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในขณะนี้ โดยทางเทศบาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีดังกล่าวโดยจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้กำหนดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีพิธีบวงสรวง ปู่แสะ-ย่าแสะ ณ ศาลปู่แสะ-ย่าแสะ บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ และพิธีเลี้ยงดง ณ ลานเชิงวัดพระธาตุดอยคำและลานเลี้ยงดง หมู่ที่ 2 บ้านอุโบสถ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ “ประเพณีเลี้ยงดง” พลังศรัทธา สู่การรักษาผืนป่าที่ยั่งยืน

ประเพณีเลี้ยงดง หมายถึง การเซ่นสรวงดวงวิญญาณผีในป่า ประเพณี หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติกันมาหลายร้อยปีหลายช่วงอายุคน  “ดง”เป็นภาษาพื้นเมือง หมายถึง ป่าไม้หรือป่าดงดิบ ตั้งแต่อดีตกาลป่าไม้คู่กับคน ป่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งมีชีวิต คนอาศัยป่าในการดำรงชีวิตอยู่ สภาพแวดล้อมในป่าได้สร้างทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆ และรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ตลอดจนเป็นต้นน้ำที่ดียิ่ง หล่อเลี้ยงมนุษยชาติในปัจจุบัน ป่าไม้สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ  “คนกับป่าไม้” อยู่คู่กันมาตลอด  สถานที่เลี้ยงดงที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน คือ อยู่ในบริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ที่4 (แม่เหียะ) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ป่าไม้บริเวณดังกล่าว เป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยแม่เหียะ ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตคนในตำบลแม่เหียะ ตำบลสันผักหวาน ตำบลป่าแดด ป่าต้นน้ำในนี้ได้สร้างความสมดุลให้กับชาวเชียงใหม่หลายร้อยปีมาแล้ว 

สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ “ประเพณีเลี้ยงดง” พลังศรัทธา สู่การรักษาผืนป่าที่ยั่งยืน


ประเพณีเลี้ยงดง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตกาล เพื่อให้ประชาชนมีความรักและหวงแหน รักษาป่าไม้ให้คงอยู่และไม่ให้ใครเข้าไปบุกรุกทำลายธรรมชาติป่าต้นน้ำดังกล่าวให้เสียหาย โดยวิธีดังกล่าวได้ผ่านร่างทรงโดยอัญเชิญดวงวิญญาณผู้ปกปักรักษาป่าแห่งนี้ นามว่า “ปู่แสะ ยักษ์จิคำ” และ “ย่าแสะ ยักษ์ตาเขียว” โดยได้จัดพิธีปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น   โดยพิธีกรรมดังกล่าว นับว่าเป็นประเพณีที่ชาวตำบลแม่เหียะและจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนตามประวัติศาสตร์และพงศาวดาร โดยใช้ควายรุ่นเขาเพียงหูสีดำ จำนวน 1 ตัว เป็นเครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ ให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ คือควายดิบ ที่เตรียมไว้ โดยผ่านร่างทรง การจัดพิธีกรรมดังกล่าว มีความเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล และประชาชนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทำการเกษตรได้ผลดีตลอดปี     อีกด้วย

ฟงหวิน  ศักดิ์อัศวิน    ผู้สื่อข่่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดเชียงใใหม่