ผวจ.ศรีสะเกษ มอบโล่รางวัล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลงานดีเด่น!! (ชมคลิป)

Publish 2018-05-16 18:45:10เมื่อเวลา  09.30  น.วันที่  16  พ.ค.61  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 พรรษา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบโล่รางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายวิทยา นุ่มนวลพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

 

 

 

 

 นายธวัช  สุระบาล  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  รัฐบาลได้กำหนดนโยบายไทยนิยมยั่งยืนในทุกหมู่บ้าน / ชุมชน ทั่วประเทศ  และได้จัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนหมู่บ้าน  และชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวน 20,000 ล้านบาท (กองทุนละ 300,000 บาท) ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ  เพื่อต่อยอดโครงการเดิม ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ศาสตร์พระราชา

 

 ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวต่อไปว่า  เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างความเข้าใจในแผนการดำเนินงานตามโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกแห่ง ดำเนินการตามโครงการฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลต่อไป

 

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ