สุดยอดทีมแกร่ง รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา เอ ครองถ้วยพระราชทานยกเหล็กอีแกทนานาชาติ

Publish 2018-05-16 16:19:15         จอมพลังโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ ทำผลงานยอดเยี่ยม ชนะเลิศรางวัลคะแนนรวมทีมหญิง และชาย ในการแข่งขัน อีแกท ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ประเภทประชาชน ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วน ดวงอักษร ใจดี นักยกลูกเหล็กสาวรุ่นมากกว่า 90 กก.หญิง จากเทศบาลนครนครสวรรค์ ทุบสถิติประเทศไทยกระจาย และยังได้รางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 
        การแข่งขัน อีแกท ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ประเภทประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 ที่โรงยิมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นการชิงชัยวันสุดท้าย ผลปรากฎว่า รุ่น 105 กก. ชาย บายู ซาพูตรา จากอินโดนีเซีย คว้า 2 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 156 กก. น้ำหนักรวม 337 กก. 1 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 181 กก. ส่วน ติณณภพ กันระวังชัย จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ ได้ 1 เหรียญทอง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 185 กก. 2 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 150 กก. น้ำหนักรวม 335 กก. และ เกียรติศักดิ์ ชาติกูล จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนคราชสีมา เอ เก็บ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 123 กก. ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 171 กก. น้ำหนักรวม 294 กก.
    รุ่น+90 กก.หญิง ดวงอักษร ใจดี จากเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ กวาด 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 110 กก. ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 145 กก. น้ำหนักรวม 255 กก. ส่วน โซเนีย คาสเซนดรา จากรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย คว้า 3 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 85 กก. ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 116 กก. น้ำหนักรวม 201 กก. ขณะที่ นฤมล ภูสิธานันทน์ จากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช ได้ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 83 กก. ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 100 กก. น้ำหนักรวม 183 กก. 


       และรุ่น+ 105 กก.ชาย วิษณุ หาปูทน จากโรงเรียนกีฬานครราชสีมา เอ คว้า 2 เหรียญทอง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 192 กก. น้ำหนักรวม 339 กก. 1 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 147 กก. ส่วน พิทยา ตีบนอก จากเทศบาลนครสวรรค์ เอ ได้ 1 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 152 กก. 2 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 186 กก. น้ำหนักรวม 338 กก. ขณะที่ รุ่งสุริยา ปัญญะ จากโรงเรียนบ้านไผ่ ขก 5 เก็บ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 136 กก. ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 175 กก. น้ำหนักรวม 311 กก. 

   หลังจบการแข่งขันประเภทประชาชน สรุปผลดังนี้ การสร้างสถิติยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประชนชาย ไม่มีการสร้างสถิติใหม่ ส่วนประชาชนหญิง บุญณธีร์ กล้ากสิกิจ รุ่น 90 กก. จากเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำลายสถิติ ท่าสแนทซ์ 1 กก. (100-101) ทำลายสถิติท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 1 กก. (122-123) ทำลายสถิติน้ำหนักรวม 2 กก. (222--224) และ ดวงอักษร ใจดี รุ่น+ 90 กก. จากเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำลายสถิติท่าสแนทซ์ 19 กก.  (91--110) ทำลายสถิติท่าคลีนแอนด์เจอร์ค 25 กก. (120--145) ทำลายสถิติน้ำหนักรวม 34 กก. (221--255) สำหรับนักกีฬายอดเยี่ยมประชาชนชาย ไม่มีผู้ที่เหมาะสม ส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมประชาชนหญิง ดวงอักษร ใจดี รุ่น+ 90 กก. จากเทศบาลนครนครสวรรค์


 

       รางวัลผู้ฝึกสอน ทีมหญิงดีเด่น ธันยากร ทองคำ จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา, ผู้ฝึกสอนทีมหญิงชมเชย ประวิทย์ อำอ่อน จากเทศบาลนครนครสวรรค์, สุพรรณี จันหอม จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผู้ฝึกสอนทีมชายดีเด่น เฉลิมพล มวยมั่น จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา, ผู้ฝึกสอนทีมชายชมเชย ปฏิภาณ มฑทาทอง จากเทศบาลนครนครสวรรค์ สิบเอกนรงค์ศักดิ์ ปัญญาเอก จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

    รางวัลคะแนนรวมทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ 639 คะแนน, อันดับ 2 เทศบาลนครนครสวรรค์ เอ 569 คะแนน, อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  538 คะแนน, อันดับ 4 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 367 คะแนน, อันดับ 5 ซาบาห์ จากมาเลเซีย 229 คะแนน, อันดับ 6 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา บี 144 คะแนน ขณะที่รางวัลคะแนนรวมระดับทีมชาย ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ 593 คะแนน, อันดับ 2 เทศบาลนครนครสวรค์ 585 คะแนน, อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ 500 คะแนน, อันดับ 4 สโมสรราชนาวี เอ 490 คะแนน, อันดับ 5 สโมสรราชนาวี บี 384 คะแนน, อันดับ 6 สโมสรศรีสะเกษไพศาล-วิทยา  336 คะแนน 
    ส่วนรางวัลคะแนนรวมระดับประชาชนทีมหญิง และชาย ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ 1,224 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, อันดับ 2 เทศบาลนครนครสวรรค์ เอ 1,131 คะแนน, อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ  992 คะแนน