วันที่ 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561

Publish 2018-03-18 14:34:09วันนี้ (18 มีนาคม 2561) เวลา   น. นายสุธี  มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันที่ 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนตำบลชาวท่าฉลอมและประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร


18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย)

สำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมา  เวลา07.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้นำข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวท่าฉลอม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์  113 รูป ที่บริเวณถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  เนื่องในวันสุขาภิบาลท่าฉลอม สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ครบรอบ 113 ปี วันที่ 18 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงความดีงาน และความเสียสละของบรรพชนชาวตำบลท่าฉลอมที่ได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ เพื่อพัฒนาและทำความสะอาดถนน จนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวตำบลท่าฉลอม ที่ได้ช่วยกันดูแลท้องถิ่นจนสวยงาม สะอาดตา จึงทรงมีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งให้ตำบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย และเสด็จมาเปิดถนนถวายเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสวยงาม ประชาชนชาวตำบลท่าฉลอมต่างร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 มาร่วมทำบุญตักบาตร

 

18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย)


จากนั้น เวลา 08.30 น. เป็นขบวนแห่ของโรงเรียน และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครที่ต่างกันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 5 นับเป็นขบวนที่มีสีสันสวยงามพร้อมบอกเล่าความเป็นมาของวัน 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ขบวนรถสามล้อและรถโบราณ  ขบวนบอกเล่าวิถีชาวประมงของตำบลท่าฉลอม  ต่อจากนั้นในเวลา 09.30 น. นายสุธี  มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพวงมาลัยราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสาร  เนื่องในวัน18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561 นอกจากนี้ ยังมีการจัดออกหน่วยพยาบาลการตรวจโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม และให้คำปรึกษาเกี่ยวการดูแลสุขภาพ การอบรมให้ความรู้ การนวดแผนโบราณ และบริการนวดแผนโบราณ การตัดแต่งทรงผม ชาย-หญิง การสอนทำผ้าเช็ดมือ การทำตุ๊กตาการบูรดับกลิ่น อีกทั้งยัง มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว และผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ อีกด้วย ...//

นายชูชาติ  / ภาพ   นางสาวชุติมา / ข่าว  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสมุทรสาคร