รักคือบ่วง...ห่วงคือทุกข์!! 500 ปี อันแสยาวนาน ที่ผีตนหนึ่งเฝ้ากระดูกลูก-เมียด้วยความหวงแหน ถึงคราวยุติเพราะ "แว่วเสียงเทศนาของหลวงปู่มั่น"

Publish 2018-02-14 16:02:27เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๐

ขณะที่ผู้เล่าเรื่องนี้อยู่กับ "พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต" ที่วัดป่าบ้านหนองผือ วันหนึ่งคุณฟอง ชินบุตร (โยมผู้นี้มาวัดเป็นประจำ) ได้แบกไหกระเทียมชนิดปากบาน มีฝาครอบ ขนาดใหญ่เกือบเท่าขวดโหล ข้างในบรรจุกระดูก นำมาถวายพระอาจารย์

โยมฟองเล่าว่า เจ้าของไหเขาให้นำมาถวาย เป็นไหใส่กระดูกคน ดูเหมือนจะเป็นกระดูกเด็ก แต่กระดูกนั้นนำไปฝังดินแล้ว ส่วนปากไหบิ่นเพราะถูกผานไถขูดเอา

โยมฟองได้เล่าถึงเหตุที่ได้ไหนี้มาว่า นายกู่ พิมพบุตร ผู้เป็นเจ้าของนา ตั้งใจจะไปไถนาตอนเช้าตรู่ ตื่นขึ้นมาเห็นยังมืดอยู่จึงนอนต่อ พอเคลิ้มหลับไปก็ฝันเห็นว่า มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วบอกว่า"ให้ไปเอาไหกระดูกสองใบไปถวายพระอาจารย์มั่นให้ด้วย"

นายกู่ถามว่า

"ไหอยู่ที่ไหน?"

ชายคนนั้นตอบว่า

"ไถนาไปสักสามรอบก็จะเห็น"

ถามว่า

"ชื่ออะไร?"

ตอบว่า

"ชื่อตาเชียงจวง... มาเฝ้ากระดูกลูกอยู่ที่นี่ได้ห้าร้อยปีแล้ว วันหนึ่งได้ยินเสียงพระอาจารย์มั่นเทศน์แว่ว ๆ มาในเวลากลางคืนว่า เป็นหมามานั่งเฝ้าหวงกระดูกแล้วก็กัดกัน ส่วนเนื้อล่ำ ๆ อร่อย ๆ มนุษย์เอาไปกินหมดแล้ว มัวแต่มานั่งเฝ้าห่วงเฝ้าหวงกระดูกตนเอง กระดูกลูกเมีย ตายแล้วไปเป็นผีเปรต ต้องมานั่งเฝ้ากระดูกถึงห้าร้อยปี แล้วจึงได้สติระลึกได้ ทั้ง ๆ ที่อด ๆ อยาก ๆ ผอมโซ ก็ยังพอใจเฝ้าหวงเฝ้าห่วงกระดูกลูกเมียอยู่ ... กว่าจะรู้ตัวก็เสียเวลาไปห้าร้อยปีแล้ว"!!นี่แหละ... เพราะความรัก ความห่วงหาอาลัย เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นผีเป็นเปรต เฝ้าสิ่งที่รักและอาลัยจนลืมวันลืมเวลา!

 

ที่มา : www.dharma-gateway.com/monk-hist-index-page.htmเรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ


Recommend News