ทรงไหว้!!!พระจริยวัตรอันงดงาม ของพระองค์ภา ไหว้ปธ.กก.คนพิการ ภาพประทับใจที่คนไทยควรเอาเป็นแบบอย่าง

Publish 2018-02-03 14:55:10ในอินสตราแกรม kjan921 โพสต์ภาพ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2561 โดยในภาพ เป็นภาพที่ 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงไหว้  ศาสตราจารย์  วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  ซึ่งถือเป็นพระจริยวัตรที่งดงามเป็นอย่างยิ่งขอบคุณ:ภาพ และ ข้อมูลจาก
อินสตราแกรม kjan921เรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน