กาฬสินธุ์ยังหนาวอุณหูมิต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส คนใจบุญนำผ้าห่มช่วยเด็กนักเรียนยากจน

Publish 2018-01-13 21:25:46สภาพอากาศที่จ.กาฬสินธุ์  ยังคงมีความหนาวเย็นปกคลุมทั้ง 18 อำเภอ โดยล่าสุดเช้าวันนี้บริเวณพื้นที่ราบวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่ 12 องศาเซลเซียส  ขณะที่บริเวณยอดภู พื้นที่ติดกับภูเขา หุบเขาอุณหภูมิเหลือเพียง 10 องศาเซลเซียส   ทั้งนี้สภาพอากาศยังคงจะหนาวจัดไปถึงวันที่ 15 มกราคม 2561  ขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากต้องออกมาก่อไฟผิงเพื่อไล่ความหนาวเย็นในเวลาเช้าตรู่และเวลาค่ำคืนที่หอประชุมโรงเรียนนาโกวิทยา ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ พลตรีนพดล มังคละทน รองผู้อำนวยการ วปอ.สปท.นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมโครงการ “พี่ให้น้อง ชวนผองเพื่อน วปอ.แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาว” โดยร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องแบบนักเรียน ทุนการศึกษา และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนาโกวิทยา จำนวน 136 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  และยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว รวมทั้งฐานะทางบ้านยากจน โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.24 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายปรีชา พรหมพินิจ ผอ.โรงเรียนนาโกวิทยา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับทั้งนี้สืบเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ปัจจุบันมีสภาพอากาศหนาวเย็นส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบกับภัยหนาว ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว รวมทั้งมีฐานะทางบ้านยากจน นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 จึงได้ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนกิจกรรมโครงการ “พี่ให้น้อง ชวนผองเพื่อน วปอ.แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาว”ซึ่งนอกจะเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในถิ่นห่างไกลแล้ว ยังถือเป็นการมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ชมพิศ ปิ่นเมือง  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.กาฬสินธุ์