"ความเรียบง่าย ของเจ้าฟ้าแห่งปวงชน" สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จเดินตลาด ใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน สร้างความปลื้มปีติในพระจริยวัตรอันเรียบง่าย.

Publish 2018-01-13 10:45:19เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา  สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จเดินตลาด ที่จังหวัดอุมทัยธานี ทรงใช้ชีวิต ปฏิบัติตนเยี่ยงสามัญชน ซื้อของ
เหมือนคนทั่วไป ตอนเย็นท่านก็ทรงเดินออกกำลังกาย พร้อมสุนัขคู่ใจของท่าน ท่านทรงอยากเดินไปหนไหน ท่านก็ไป

 ในวันกลับ เสด็จออกจากบ้านกลับกรุงเทพ พระองค์ทรงเรียบง่ายภาพที่ได้เห็นวันนี้ ฉลองพระองค์ท่านเหนือกระเป๋าเสื้อ
มีแต่รอยขีดของปากกาที่ท่านทรงงาน #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล FB : ชรินทร์ทิพย์ ทรงงาม , เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn เรียบเรียงโดย

สุนัชชา มาตรา


Suggess News