อุบลราชธานี !! สพฐ.รินน้ำใจช่วยภัยหนาว มอบทุนสร้างบ้านและเครื่องนุ่งห่ม ให้นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน

Publish 2018-01-13 09:46:45วันที่ 12 มกราคม 2661 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานใน พิธีมอบบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม  จำนวน 3 ราย ได้แก่ ด.ช.จิรายุ พามาเนตร ด.ญ. พิชญาภร สารเสนา และด.ญ.กัญสุดา สิทธิโห นักเรียนที่เรียนดี ทางบ้านฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางด้านการศึกษา เพื่อเป็นสร้างขวัญและกำลังใจนักเรียนที่มีความประพฤติดี และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ได้มีโอกาสด้านการศึกษามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของตนเองให้ดีขึ้น และประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนในสังคม

 

 

 โดยบริษัท สวัสดี แมนชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร ได้มอบทุนสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน หลังละ 50,000 บาท พร้อมทั้งได้มอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาวตาม โครงการรินน้ำใจช่วยภัยหนาว สพฐ.” ให้แก่ ด.ช.จิรายุ พามาเนตร ด.ญ. พิชญาภร สารเสนา ด.ญ.กัญสุดา สิทธิโห และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม และโรงเรียนบ้านตาโอง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวภาพ จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานี