เปิดโรงเรียนธนาคาร !! ธ.ก.ส.สาขาที่วัง อ.ทุ่งสง เมืองคอน มอบของขวัญวันเด็กเปิดโรงเรียนธนาคาร –ฝึกเด็กรู้จักออมเงินตั้งแต่เยาว์วัย

Publish 2018-01-12 22:22:25( 12 ม.ค. ) ที่โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม หมู่ 3 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นายทรงกรด เรืองมาลัย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่วัง อ.ทุ่งสง เป็นประธานในงานเปิดโรงเรียนธนาคาร ตามโครงการโรงเรียนธนาคารประจำปี 2560 โดยมีนายประยูร รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ ซึ่งถือว่าโครงการดังกล่าวได้มอบให้เป็นของขวัญวันเด็กไปในเวลาเดียวกันนายทรงกรด เรืองมาลัย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ได้จัดทำโครงการโรงเรียนธนาคาร ตั้งแต่ปีบัญชี 2551 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออมพร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคารให้กับเยาวชนในโรงเรียน เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในอนาคต มีนโยบายส่งเสริมและขยายกิจกรรมโครงการให้ครอบคลุมเขตการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 1 สาขา 1 โรงเรียน 1 ธนาคาร และสร้างเสริมให้โครงการโรงเรียนธนาคาร มีความมั่นคงยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง“ในส่วนของ ธ.ก.ส.สาขาที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว จึงเลือกเอาโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม แห่งนี้เปิดเป็นโรงเรียนธนาคาร โดยให้การสนับสนุนเครื่องมือ และให้ความรู้กับนักเรียนผู้ปฎิบัติการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องตามวิธีปฏิบัติ และเปิดในช่วงวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็ด ๆ อีกด้วย.”

ภาพ/ข่าว ยุทธนะ เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช
Suggess News