สุดชํ้า !! โคราชหนาวต่อเนื่อง กลางคืนนํ้าค้างแรง ทำมะลิไม่ออกดอก เกษตรกรขาดทุนยับ (มีคลิป)

Publish 2018-01-12 21:53:31ข่าว      โคราชหนาวต่อเนื่อง ส่งผลให้มะลิไม่ออกดอก เกษตรกรขาดทุนยับ

         

                วันที่ 12 มกราคม 2561        ภายหลังจากที่สภาพอากาศในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง มากว่า 1 สัปดาห์ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมะลิ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องเจอกับสภาพที่หนาวเย็น ทำให้มะลิไม่ออกดอก และมีบางส่วนที่ออกดอกมาแล้วแต่ขั้วไม่จับกิ่ง ทำให้เหี่ยวเฉา ดอกมะลิ ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นาย จำลอง ขำนอก อายุ 73 ปี เกษตรกรปลูกดอกมะลิ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ปีนี้อากาศหนาวมาเร็วและหนาวนานกว่าทุกปี ทำให้สวนมะลิภายในหมู่บ้านกว่า 2 ไร่ ต้องประสบกับปัญหาไม่ได้ผลผลิต เนื่องจากมีน้ำค้างเกาะที่ดอกและใบจำนวนมากในตอนเช้า ส่งผลให้ดอกมะลิหลุดจากขั้วก่อนที่จะโตพอเก็บดอกได้ ถึงแม้ว่าจะมีการใส่ปุ๋ยเร่งดอกแต่ก็ไร้ประโยชน์ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องปล่อยให้ดอกร่วงหมดทั้งสวน ทำให้ต้องขาดทุน จากเดิมที่เคย เก็บดอกมะลิขาย วันล่ะ 15-20 กิโลกรัม จำหน่ายในราคากิโลกรัมล่ะ 400 บาท  แต่ในช่วงที่อากาศหนาว มะลิไม่ออกดอก สามารถเก็บดอกมะลิขายได้เพียงวันล่ะ 5-10 กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตหายไปเกือบครึ่ง รายได้ลดลง  ทั้งนี้คาดว่า สถานการณ์จะเป็นเช่นนี้จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

 

 

 ข่าว      โคราชหนาวต่อเนื่อง ส่งผลให้มะลิไม่ออกดอก เกษตรกรขาดทุนยับ

         

                วันที่ 12 มกราคม 2561        ภายหลังจากที่สภาพอากาศในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง มากว่า 1 สัปดาห์ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมะลิ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องเจอกับสภาพที่หนาวเย็น ทำให้มะลิไม่ออกดอก และมีบางส่วนที่ออกดอกมาแล้วแต่ขั้วไม่จับกิ่ง ทำให้เหี่ยวเฉา ดอกมะลิ ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นาย จำลอง ขำนอก อายุ 73 ปี เกษตรกรปลูกดอกมะลิ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ปีนี้อากาศหนาวมาเร็วและหนาวนานกว่าทุกปี ทำให้สวนมะลิภายในหมู่บ้านกว่า 2 ไร่ ต้องประสบกับปัญหาไม่ได้ผลผลิต เนื่องจากมีน้ำค้างเกาะที่ดอกและใบจำนวนมากในตอนเช้า ส่งผลให้ดอกมะลิหลุดจากขั้วก่อนที่จะโตพอเก็บดอกได้ ถึงแม้ว่าจะมีการใส่ปุ๋ยเร่งดอกแต่ก็ไร้ประโยชน์ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องปล่อยให้ดอกร่วงหมดทั้งสวน ทำให้ต้องขาดทุน จากเดิมที่เคย เก็บดอกมะลิขาย วันล่ะ 15-20 กิโลกรัม จำหน่ายในราคากิโลกรัมล่ะ 400 บาท  แต่ในช่วงที่อากาศหนาว มะลิไม่ออกดอก สามารถเก็บดอกมะลิขายได้เพียงวันล่ะ 5-10 กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตหายไปเกือบครึ่ง รายได้ลดลง  ทั้งนี้คาดว่า สถานการณ์จะเป็นเช่นนี้จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

 

 

 ข่าว      โคราชหนาวต่อเนื่อง ส่งผลให้มะลิไม่ออกดอก เกษตรกรขาดทุนยับ

         

                วันที่ 12 มกราคม 2561        ภายหลังจากที่สภาพอากาศในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง มากว่า 1 สัปดาห์ ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมะลิ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องเจอกับสภาพที่หนาวเย็น ทำให้มะลิไม่ออกดอก และมีบางส่วนที่ออกดอกมาแล้วแต่ขั้วไม่จับกิ่ง ทำให้เหี่ยวเฉา ดอกมะลิ ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นาย จำลอง ขำนอก อายุ 73 ปี เกษตรกรปลูกดอกมะลิ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 14 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ปีนี้อากาศหนาวมาเร็วและหนาวนานกว่าทุกปี ทำให้สวนมะลิภายในหมู่บ้านกว่า 2 ไร่ ต้องประสบกับปัญหาไม่ได้ผลผลิต เนื่องจากมีน้ำค้างเกาะที่ดอกและใบจำนวนมากในตอนเช้า ส่งผลให้ดอกมะลิหลุดจากขั้วก่อนที่จะโตพอเก็บดอกได้ ถึงแม้ว่าจะมีการใส่ปุ๋ยเร่งดอกแต่ก็ไร้ประโยชน์ ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องปล่อยให้ดอกร่วงหมดทั้งสวน ทำให้ต้องขาดทุน จากเดิมที่เคย เก็บดอกมะลิขาย วันล่ะ 15-20 กิโลกรัม จำหน่ายในราคากิโลกรัมล่ะ 400 บาท  แต่ในช่วงที่อากาศหนาว มะลิไม่ออกดอก สามารถเก็บดอกมะลิขายได้เพียงวันล่ะ 5-10 กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตหายไปเกือบครึ่ง รายได้ลดลง  ทั้งนี้คาดว่า สถานการณ์จะเป็นเช่นนี้จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

 

 

 

ภาพ / ข่าว ชานนท์ พิมพ์สิม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา