โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน อ.ครบุรี จับมือ ชมรมเครื่องบินเล็กโคกกรวด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (มีคลิป)

Publish 2018-01-12 21:52:20โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน อ.ครบุรี จับมือ ชมรมเครื่องบินเล็กโคกกรวด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในชุมชน ด้านอากาศยานไร้คนขับ เพื่อหวังให้เยาวชนเกิดแรงกระตุ้นในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อันจะทำให้เป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต

ที่บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายไกรวัลย์ นคราวนากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ทางโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ได้ร่วมกับ ชมรมเครื่องบินเล็กโคกกรวด จัดขึ้น โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายไกรวัลย์ นคราวนากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้จัดงานวันเด็กปี ให้กับนักเรียน และเยาวชนในชุมชนเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ กิจกรรมภายในงาน จะเน้นกิจกรรมที่ตรงตามคำขวัญที่ว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในชุมชน เพื่อหวังให้เยาวชนเกิดแรงกระตุ้นในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อันจะทำให้เป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ยังกล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องบินเล็ก หรือเครื่องบินบังคับจากชมรมเครื่องบินเล็กโคกกรวด ที่นำเครื่องบินเล็ก หลายขนาด มาร่วมสร้างสีสันบินโชว์ให้กับเยาวชน ซึ่งในชุมชนของ อ.ครบุรี ยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยให้เยาวชนในชุมชน ได้มีโอกาสสัมผัสเครื่องบินเล็กอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมสร้างความสุขให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

ภาพ/ข่าว พิศิษฐ์ กฤติวชิระพันธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ทีนิวส์ ประจำจ.นครราชสีมา