ชมรมรักษ์สุขภาพ วัดอโศการาม แบบอย่างวัดสร้างชุมชนเกิดความสุขอย่างยั่งยืน ฟื้นภูมิปัญญาส่งเสริมนวัตกรรม จากงานแก้เหงาสู่การสร้างรายได้

Publish 2018-01-12 21:41:14ที่วัดอโศการาม  บ้านยอดแกง  ต.ยอดแกง อ.นามน  จ.กาฬสินธุ์  พระครูวิบูลวุฒิกร เจ้าคณะอำเภอนามน และ เจ้าอาวาสวัดอโศการาม  ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในวัด  ซึ่งมีทั้งกลุ่มอาชีพ  กลุ่มออกกำลังกาย และกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น   กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ภายในวัด  เป็นการรวมกลุ่มในนามชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการาม ที่มุ่งเน้นการสร้างความสุขให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นรูปธรรม โดยวัดเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

พระครูวิบูลวุฒิกร  เจ้าคณะอำเภอนามน และเจ้าอาวาสวัดอโศการาม  กล่าวว่า ชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการาม  ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2553  จากการจัดกิจกรรมภายในวัดให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในเวลาเทศกาล วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ภาพความร่าเริง  สนุกสนานของกลุ่มผู้สูงอายุที่จับกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน จึงมีความคิดที่จะต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน  จึงได้หารือกับผู้นำชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ และจัดตั้งเป็นชมรมรักษ์สุขภาพขึ้น  โดยใช้พื้นที่วัดเป็นจุดรวมแบ่งกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วน  และเมื่อถึงเวลาจัดประเพณี เทศกาลต่าง ๆ ก็จะมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่“ในภาพรวมของชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการาม  แม้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแต่ก็มีการขับเคลื่อนจนเติบโตเป็นกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ที่มีทั้งการทอผ้าพื้นเมือง  กลุ่มทำแชมพู  น้ำยาล้างจาน  และน้ำมันเอนกประสงค์  นอกเหนือจากการทำไว้แก้เหงา  ยังแบ่งจำหน่ายให้คนในชุมชนได้ใช้กันในหมู่บ้าน  และก็เป็นที่มาของรายได้ของชมรมฯ จากต้นทุนวัสดุที่หาง่ายในหมู่บ้าน  ผ่านนวัตกรรมจากการเรียนรู้  การฝึกอบรม จากส่วนราชการต่าง ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญเชี่ยวชาญ  ทำให้ตอนนี้ชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการามมีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนวดแผนไทย  สมุนไพรแปรรูป  รวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายแบบรำไม้พอง เต้นบาสะโล้ป ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีขึ้นทุก ๆ วันในช่วงเย็นโดยใช้ลานวัดเป็นสถานที่ทำกิจกรรม  ยึดหลักธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องความสามัคคีเป็นสื่อกลางสร้างสัมพันธ์ในชมรม  สอนให้รู้จักการเป็นผู้ให้   เป็นผู้เสียสละด้วยการเทศนา  รวมถึงการนำสมาชิกไปศึกษาดูงานในสถานที่ต้นแบบก่อนจะนำมาประยุกต์ปรับใช้ในชมรมฯ” พระครูวิบูลวุฒิกร  กล่าวสำหรับชมรมรักษ์สุขภาพ วัดอโศการาม เดิมชื่อชมรมผู้สูงอายุวัดอโศการาม บ้านยอดแกง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 125 คน จาก 5 หมู่บ้าน   โดยชมรมรักษ์สุขภาพ วัดอโศการาม เป็น 1 ใน 22 ชมรมต้นแบบขยายสู่ชุมชนอื่น ๆ ดำเนินตามหลักการของความเป็นผู้ให้ด้วยความเสียสละ  เพราะทุกคนที่อยู่ในชมรมร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน ทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ โดยมีเงินสนับสนุนจากทางวัดและชุมชน

ภาพ/ข่าว ชมพิศ ปิ่นเมือง  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.กาฬสินธุ์