ประกาศเตือนภัย !! สุราษฏร์เตรียมรับคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 11-15 ม.ค. เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง พื้นที่ราบลุ่ม เชิงเขาต้องระวัง (มีคลิป)

Publish 2018-01-12 19:46:24นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัยคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

จึงขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ติดแม่น้ำตาปี และพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ให้ระมัดระวังอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ในระยะ ๔-๕ วันนี้ วันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำหรับเรือประมง เรือโดยสาร และเรือเฟอรี่ ควรพิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ติดตามข่าวการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

๒. ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาทุกสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือ และควบคุมการเดินเรือสปีดโบ๊ท เรือประมง เรือโดยสาร อย่างใกล้ชิดในระยะนี้

๓. ให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถ้าสถานการณ์วิกฤติ ให้ดำเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมทั้งบุคคล เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์กู้ภัยพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

๕. จัดเจ้าหน้าที่มิสเตอร์เตือนภัยในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

๖. หากเกิดสาธารณภัยขึ้นให้ปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดต่างๆ และพร้อมเผชิญเหตุพร้อมรายงานให้จังหวัด ทราบโดยเร่งด่วน ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๕๕๐-๕๑,๐-๗๗๒๗๕-๘๔๗ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ.

ภาพ/ เรียบเรียงข่าว สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้ืสื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ สุราษฎร์ธานี ขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Suggess News