อ่างทอง ! ทำพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดไชโยวรวิหารต่อไป

Publish 2017-12-25 13:49:52วันนี้ (25ธ.ค. 60) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดอ่างทอง ได้มีการทำพิธีทางศาสนา โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการทำพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยได้มีการทำพิธีบวงสรวงทางพราหมณ์ โดยมีนายอำเภอข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพระเมรุมาศจำลองนี้ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดอ่างทองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมหลังจากอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ทางจังหวัดอ่างทองได้อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร จากพระเมรุมาศจำลอง พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประดิษฐานไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท (พระอารามหลวง) อำเภอไชโย ตามข้อสั่งการของส่วนกลาง และนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ต่อไปทั้งนี้จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภอ จัดอย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ และในวันนี้ได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง จากนั้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท (พระอารามหลวง) อำเภอไชโย เป็นการเสร็จสิ้นพิธี

สุรชัย ผลจันทร์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.อ่างทอง