อย่าให้จางหายไป..! ? ร.ร.เล็กๆกลางทุ่งนา มีวงปี่พาทย์มอญ "ฝีมือเยี่ยม" แต่ไร้งบสนับสนุน วอนผู้ใจบุญเข้าช่วย ก่อนที่ศิลปะทางดนตรีไทยจะหายไป!?

Publish 2017-11-24 11:50:09พบโรงเรียนเล็กๆกลางทุ่งนาในหมู่บ้านชนบท ชำรุดทรุดโทรมหนัก แต่มีวงปี่พาทย์มอญ ที่เด็กเล่นได้อย่างโดดเด่น แต่กำลังประสบปัญหาครูสอนกำลังจะถูกเลิกจ้าง เพราะไม่มีงบประมาณ วอนผู้ใจบุญช่วยสนับสนุน ก่อนที่จะถุกยุบวง

โรงเรียนบ้านไร่ดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  เดิมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เคยถูกยุบให้นักเรียนไปเรียนกับโรงเรียนอื่นมาแล้วเป็นเวลานานกว่า 3 ปี แต่เนื่องจากประชาชนผู้ปกครองเด็กๆซึ่งมีฐานะยากจน มีความยากลำบาก ต่อเด็กๆที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนอื่นในระยะทางที่ไกลขึ้น ดังนั้นประชาชนและผู้ปกครองจึงทำเรื่องขอเปิดโรงเรียนบ้านไร่ดงให้มีการเรียนการสอนขึ้นมาอีกครั้ง

ซึ่งก็ได้รับอนุติให้เปิดสอนใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2559โดยขณะนี้มีครูผู้สอนเพียง 4 คน ครูอัตตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 57 คน

และจากที่โรงเรียนถูกปิดไปนานเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่จึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการบำรุงรักษา อย่างเช่นอาคารเรียนมีสภาพเหมือนอาคารร้าง ประตูพังเสียหายจนเหลือเพียงครึ่งบาน สนามเด็กเล่นที่รกร้าง สนามกีฬาที่มีแต่หญ้าขึ้นจนสูง ฝ้าเพดานผุพัง ห้องน้ำที่มีเพียง 4 ห้อง สภาพไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน เนื่องจากขาดงบประมาณในการปรับปรุงบำรุงซ่อมแซม

แต่จุดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้คือ วงปี่พาทย์มอญ ที่นายจักรกริช กลัดลัด หรือครูกอล์ฟ ครูอัตตราจ้าง เป็นผู้ฝึกสอนมีเด็กนักเรียนชายหญิงอายุระหว่าง 9- 13 ปี จำนวน 15 คนเป็นผู้เล่น โดยฝึกซ้อมมาเป็นเวลา 4 เดือนสำหรับเครื่องดนตรีไทยทั้งวง นำมาจากวัดรัตนประทุม หรือวัดคุยบ้านป้อม ของพระครูวชิรจันโทภาส หรือหลวงพ่อปุ่น จันทสาโร อดีตเกจิดัง ที่ได้ซื้อมาและเคยตั้งวงปี่พาทย์มอญ แต่หลังจากมรณภาพไป 6 ปี เครื่องดนตรีไทยดังกล่าวได้ถูกทิ้งร้างและมีสภาพทรุดโทรม ครูกอล์ฟจึงได้นำขึ้นมาบูรณะขึ้นใหม่พร้อมฝึกฝนเด็กนักเรียนและก่อตั้งวงปีพาทย์มอญขึ้นมา เด็กๆที่เล่นมา 4 เดือนขณะนี้มีความเชี่ยวชาญ สามารถที่จะออกบรรเลงตามงานต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเฉพาะเด็กชายเดชาคม อินเมฆ หรือน้องบิ๊ก อายุ 10 ปี มือเปิงมางประจำวง ที่มีความสามารถตีและรัวเปิงมางได้อย่างคล่องแคล่ว ใส่ลีลาท่าทาง สนุกสนาน น่าชม เกินกว่าเด็กอายุ 10 ขวบที่เรียนมา 4 เดือนจะทำได้นอกจากนั้นยังมีเด็กชายจิรเมธ ขอนทอง หรือน้อง คิม อายุ 9 ขวบ มือฆ้องมอญวงเล็ก ที่สามารถเดี่ยวฆ้องมอญแม่นยำ โชว์การตีสลับ ตีไขว้มือ ได้อย่างคล่องแคล่วฉับไว อีกทั้งมีท่วงท่าที่สวยงาม

ที่เป็นปัญหาของวงปี่พาทย์มอญ คือ ครูกอล์ฟ ซึ่งเป็นครูอัตตราจ้างมีเงินเดือนเพียง 7,000 บาท ต้องเดินทางไปกลับบ้านที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ทางโรงเรียนกำลังจะหมดงบประมาณในการจ้างสอน เพราะเงินที่ได้มาเป็นเงินจากการทอดผ้าป่า

ซึ่งถ้าไม่มีงบประมาณในการจ้าง วงปี่พาทย์มอญ วงนี้ก็คงถูกยุบไปอีก เด็กๆขาดการต่อเนื่องในการเรียนรู้ รวมไปถึงโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณลงไปให้การช่วยเหลือ หรือผู้ที่รักดนตรีไทย ยังต้องการให้ วงของเด็กๆวงนี้ได้อยู่รอด ก็สามารถให้การช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่าย ในการที่จะให้ครูกอล์ฟเดินทางมาสอน หรือต้องการนำวงปี่พาทย์มอญไปแสดง เพื่อมีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับเด็กๆ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-246-3672

ข่าว/ภาพ/ขวัญชัย ยุทธ์ธนสุนันท์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ กำแพงเพชร