กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ

Publish 2017-06-02 13:56:45เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                     

พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีพิธีทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุวัทนา และห้องประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ชั้น 2 อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                                                                           

เรียบเรียงโดย

ภคนันท์ มุมาน