แถลงการณ์ฉบับที่  1  เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ มีพระอาการประชวร  #  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" มีพระอาการประชวร # ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Publish 2016-10-04 19:28:33

            แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร ฉบับที่ ๑
         

     ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพบว่ามีพระปรอท (ไข้) สูง มีพระกรรสะ (ไอ) และมีพระอาการปวดข้อพระกร และข้อพระบาท ในการนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายพระโอสถ เพื่อบรรเทาพระอาการปรอท (ไข้) และพระกรรสะ (ไอ) พระอาการปวดข้อพระกร และข้อพระบาท ทั้งนี้ เพื่อจะทำให้สามารถประกอบพระกรณียกิจตามกำหนดการเดิมได้
        

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
       

          สำนักพระราชวัง
         

           ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙