แถลงการณ์พระอาการในหลวง ฉบับที่ 36   # ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แถลงการณ์พระอาการในหลวง ฉบับที่ 36 # ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Publish 2016-10-01 20:30:11

          สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๓๖ ความว่า

         

         วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ว่า ได้ถวายการตรวจติดตามพระอาการหลังจากการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ลดลงแล้ว โดยการถวายตรวจเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) เป็นระยะ ไม่พบลักษณะของการอักเสบ แต่มีพระปรอท (ไข้) ต่ำ ๆ เป็นครั้งคราว ผลการตรวจพระโลหิตไม่บ่งชี้ว่ามีการอักเสบติดเชื้อ จึงได้หยุดการถวายพระโอสถปฏิชีวนะ

         

           ต่อมา ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ มีพระปรอท (ไข้) ต่ำ ๆ พระชีพจรเริ่มเร็วขึ้น หายพระทัยเร็ว และมีพระเสมหะมาก ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ถึงการอักเสบติดเชื้อ ผลเอกซเรย์ของพระปัปผาสะ (ปอด) พบลักษณะการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ด้านซ้าย และพบว่ามีน้ำคั่งในช่องเยื่อหุ้มพระปัปผาสะ (ปอด) เล็กน้อย คณะแพทย์ ฯ จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

         

          วันนี้ ไม่มีพระปรอท (ไข้) การหายพระทัยเป็นปรกติ พระเสมหะลดลง และผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ถึงการอักเสบติดเชื้อลดลง แต่พระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ยังคงมีปริมาณน้อย คณะแพทย์ ฯ ได้ถวายการรักษาด้วยวิธีทดแทนไต (CRRT) ต่อไป และเฝ้าติดตามพระอาการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

         

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

         

          สำนักพระราชวัง

         

           ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙