แถลงการณ์พระอาการในหลวง ฉบับที่ 33  #  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แถลงการณ์พระอาการในหลวง ฉบับที่ 33 # ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Publish 2016-09-04 19:47:21


     สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๓๓ ความว่า

 


          วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการภายหลังการรักษาการติดเชื้อในระบบการหายพระทัยและการถวายการรักษาด้วยวิธี Continuous renal replacement therapy (CRRT) ว่าอัตราการเต้นของพระหทัย ความดันโลหิตและอัตราการหายพระทัยอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีพระปรอท (ไข้) ผลการตรวจพระโลหิตและพระเสมหะ พบว่าความรุนแรงของการติดเชื้อลดลง ผลเอกซเรย์พระปัปผา (ผอด) พบว่ามีน้ำค้างอยู่บ้าง ปริมาณพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ยังคงน้อย คณะแพทย์ ฯ จึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและภวายการรักษษด้วยวิธี CRRT ต่อไป


          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
         

            สำนักพระราชวัง
         

            ๔ กันยายน ๒๕๕๙