งานนี้เดิมพันสูง  !!! ยิ่งลักษณ์ อ้างประชาธิปไตย  โพสต์ชวนคนใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด ชี้ขาดรับ-ไม่รับร่างรธน. !!?!!

งานนี้เดิมพันสูง !!! "ยิ่งลักษณ์" อ้างประชาธิปไตย โพสต์ชวนคนใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด ชี้ขาดรับ-ไม่รับร่างรธน. !!?!!

Publish 2016-07-24 10:29:03


      เรียกว่าเป็นการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองกันแบบต้องจับตาอย่างใกล้ชิด สำหรับการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559   ล่าสุด น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ค   ระบข้อความว่า  "การลงประชามตินับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่ออนาคตประเทศของเรา ถือเป็นครั้งสำคัญของการลงประชามติครั้งนี้  ใช้คะแนนรับหรือไม่รับร่างมีคะแนนมากกว่ากัน โดยไม่ได้คิดจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงมีจำนวนเท่าไร ดังนั้นการออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด"  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อ
 

1. เป็นการดำรงรักษาประชาธิปไตย
 

2. เป็นการเลือกอนาคต ว่าเราเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ ที่จะใช้ในการบริหารบ้านเมืองของเราต่อไป
 

3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากร่างรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่
 

     สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก ที่ประชาชนทุกคนควรจะได้ร่วมกันใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อกำหนด และร่วมกันตัดสินอนาคตประเทศของเรานะคะ    ดิฉันจึงอยากจะขอเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิกันมากๆเพื่อแสดงออกทางความคิด   และร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศด้วยวิถีทางที่เป็นประชาธิปไตยค่ะ